Høring - forslag til endringer i konkurranseloven

Høring - forslag til endringer i konkurranseloven - gjennomføring i norsk rett av direktiv 2014/104/EU om privat håndheving av EU/EØS-konkurransereglene (erstatningssøksmål)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.03.2016

Arntzen De Besche Advokatfirma AS
Advokatfirmaet BA-HR DA
Advokatfirma Dla Piper Norway DA
Advokatfirmaet Grette DA
Advokatfirmaet Haavind AS
Advokatfirmaet Hjort DA
Kluge Advokatfirma DA
Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokatfirmaet Selmer DA
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
Advokatfirmaet Thommessen AS
Advokatfirmaet Wiersholm AS
Rein & Co Wikborg
Brækhus Dege Advokatfirma DA
Bull & Co Advokatfirma AS
Deloitte Advokatfirma AS
Føyen Advokatfirma DA
Kpmg Law Advokatfirma DA
Kvale Advokatfirma DA
Oslo Economics
Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers AS
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Domstoladministrasjonen
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Økokrim
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Arbeids- og sosialdepartementet
likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Sivilombudsmannen
Akademikerne
Spekter
Apotekforeningen
Bedriftsforbundet
DLF - Dagligvareleverandørenes forening
Fagpressen
Den norske Forleggerforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
FONO - den norske platebransjen
Hovedorganisasjonen Virke
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
Kommunesektorens organisasjon
Kopinor
Landsorganisasjonen i Norge
Maskinentreprenørenes Forbund
Norges Bondelag
Norges Colonialgrossisters Forbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Gullsmed Forbund
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Gartnerforbund
Norsk Industriforening for Generiske legemidler
Norsk Landbrukssamvirke
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
NORWACO
Næringslivets hovedorganisasjon
(RIF) Rådgivende Ingeniørers Forening
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Tono
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE)
Det juridiske fakultet UiB
Det juridiske fakultet UiO
Det juridiske fakultet UiT
Norges Handelshøyskole
Handelshøyskolen BI
Universitetet i Agder
Forbrukertvistutvalget