Høring - forslag til endringer i konkurranseloven

Høring - forslag til endringer i konkurranseloven - gjennomføring i norsk rett av direktiv 2014/104/EU om privat håndheving av EU/EØS-konkurransereglene (erstatningssøksmål)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.03.2016