Høring - forslag til endringer i kreftregisterforskriften

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2013