Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til endringer i legemiddelforskriften

Registreringsordningen for homøopatiske legemidler m.m.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2016

Vår ref.: 16/5431

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften) for å gjennomføre enkelte endringer i registreringsordningen for homøopatiske legemidler. I tillegg foreslår departementet enkelte mindre språklige oppdateringer samt noen tekniske endringer.

 

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

 

Overgangsordningen for homøopatiske legemidler utløper 12. januar 2017. Av den grunn settes høringsfristen til tre uker og utløper 20. oktober 2016. Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til seniorrådgiver Katrine S. Edvardsen Espantaleón tlf. 22 24 84 51 eller e-post: [email protected]

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

Jan Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                           Katrine S. Edvardsen Espantaleón

                                                           seniorrådgiver

Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Folkehelseinstituttet
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Helsedirektoratet
Mattilsynet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Toll- og avgiftsdirektoratet
Veterinærinstituttet
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Legemiddelparallellimportørforeningen
Legemiddelgrossistforeningen
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Norges Landsforbund av homøopraktikere
Norske Homeopaters Landsforbund
Farmasiforbundet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Norges Farmaceutiske Forening (NFF)
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Norske Homeopaters Landsforbund
Norsk legemiddelhåndbok
Alliance Healthcare Norge AS
Apotek 1 Gruppen AS
Norsk Medisinaldepot AS
Europharma AS
Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)
Farma Holding
Norsk Naturmedisin Sentral 
Sykehusapotekene HF
Sykehuspotekene Vest HF
Sykehusapotek Nord HF
Sykehusapotekene Midt-Norge HF
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
HERO/Institutt for helseledelse og helseøkonomi
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
NTNU, det medisinske fakultet
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
UiT Norges arktiske universitet, det helsevitenskaplige fakultet
UiT Norges arktiske universitet, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Tromsø, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
  

Til toppen