Høring - forslag til endringer i legemiddelloven - avgifter og gebyrer på legemiddelområdet, unntak fra klagerett for vedtak om forhåndsgodkjent refusjon

Forslaget gjelder avgifter og gebyrer på legemiddelområdet og unntak fra klagerett for vedtak om forhåndsgodkjent refusjon.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.05.2017