Høring - forslag til endringer i matrikkelforskriften og forskrift om konsesjonsfrihet som følge av elektronisk tinglysing

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til endringer i matrikkelforskriften og forskrift om konsesjonsfrihet som følge av elektronisk tinglysing.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.09.2015