Høring - forslag til endringer i MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift av 20. juni 2003 nr. 740 om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) og forskrift av 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer.

Status: På høring

Høringsfrist: 22.05.2018