Høring - Forslag til endringer i representasjonsregelverket

Resultat: Prop. 73 L (2013-2014) Endringer i ferieloven mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.06.2010