Høring - Forslag til endringer i valgforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.06.2015