Høring - Forslag til endringer i valgforskriften

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.06.2015