Høring - forslag til endringer i vannressursloven og jordlova

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.02.2017