Høring - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning som fastsetter vilkår og prosedyrer for hvordan Europakommisjonen kan anmode selskaper og sammenslutninger av selskaper om informasjon knyttet til det indre marked og relaterte områder

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette Europakommisjonens forslag til forordning (COM/2017/0257) som fastsetter vilkår og prosedyrer for hvordan Europakommisjonen kan anmode selskaper og sammenslutninger av selskaper om informasjon knyttet til det indre marked og relaterte områder på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.08.2017

Departementene

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE)

Bellona

Datatilsynet

Den norske dommerforening

Den norske Revisorforening

Europabevegelsen

Finans Norge

Forbrukerombudet

Forbruker Europa

Framtiden i våre hender

Handelshøyskolen BI

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)

Hovedorganisasjonen Virk

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø

Markedsrådet

MENON Business Economics

Naturvernforbundet

Nei til EU

Norges Juristforbund

Norges rederiforbund

Norges handelshøyskole

Næringslivets Hovedorganisasjon

NUPI

Regelrådet

Universitet i Agder

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

ZERO