Høring - Forslag til forordning om informasjonssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen")

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2011