Høring - forslag til forskrift om frivillig sentral godkjenning av planforetak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til forskrift om frivillig sentral godkjenning av planforetak. Forskriften har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-16 og 12-17 som trådte i kraft 1. juli 2017.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.01.2018