Høring - Forslag til forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2008