Høring - forslag til forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.10.2009