Høring - forslag til forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.10.2009

Direktoratet for naturforvaltning
Fiskeridirektoratet
Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening
Fiskesalgslagenes samarbeidsråd
Havforskningsinstituttet
Innovasjon Norge
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norges Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Sjømannsforbund
Sametinget
Sjef Kystvakten
Sør-Norges Trålerlag
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Greenpeace
Norges Fritids- og småfiskerforbund
Norges Kyst- og fjordfiskarlag
Norges naturvernforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
Sparebankforeningen
Taretrålfiskernes forening
WWF
Arbeids- og sosialdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet