Høring - forslag til forskrift om utmelding fra pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.05.2014

Vår ref.:

Ifølge liste

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

12/4005

06.02.2014

 

Utkast til forskrift - pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til ”Forskrift om utmelding fra pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.” Forslaget er basert på innspill fra styret i pensjonsordningen.

Departementet ber om å få tilsendt eventuelle merknader før 5. mai 2014.

 

Med hilsen                                                                        

Simen Fremmergård (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Knut Lorentsen
                                                                                          seniorrådgiver

Høringsinstanser

Arbeidsgiverforeningen Spekter
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Finanstilsynet
Hovedorganisasjonen Virke
Norges Farmaceutiske Forening
Statens pensjonskasse

Til toppen