Høring - forslag til forskrift til barnelova om medmorskap m.m.

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om medmorskap og forslag til endringer i gjeldende forskrifter til ekteskapsloven. Forslagene er en følge av Stortingets vedtak om endringer i bl.a. ekteskapsloven og barneloven (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.11.2008

Vår ref.:

 

Høringsbrevet kan du laste ned og lese her.

 

Høringsinstanser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justisdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet (herunder NAV)
Barneombudet
Bufdir
Domstoladministrasjonen
Foreningen for partnerskapsbarn
Kommunenes Sentralforbund
Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring
Norsk Språkråd
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Universitetet i Oslo 
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø

 

Nedenfor følger en alfabetisk liste over høringsinstanser som har avgitt svar i saken. Høringsuttalelsene til disse instansene kan du laste ned via lenken. (Dato i parentes angir tidspunkt for publisering av høringsuttalelsen.)

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (ingen merknader) (14.11.2008)

Arbeids- og velferdsdirektoratet (20.11.2008)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (20.11.2008)

Bioteknologinemnda (20.11.2008)

Finansdepartementet (20.11.2008)

Helsedirektoratet (20.11.2008)

Helse- og omsorgsdepartementet (20.11.2008)

Holistisk Forbund (5.12.2008)

Justisdepartementet (ingen merknader) (10.11.2008)

Justisdepartementet Forskriftsenheten  vedlegg (21.11.2008) 

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (10.11.2008)

Skattedirektoratet (14.11.2008)

Språkrådet  vedlegg  (20.11.2008)

 

 

Til toppen