Høring - forslag til forskrift til barnelova om medmorskap m.m.

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om medmorskap og forslag til endringer i gjeldende forskrifter til ekteskapsloven. Forslagene er en følge av Stortingets vedtak om endringer i bl.a. ekteskapsloven og barneloven (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.11.2008