Høring - Forslag til forskrifter om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjeloven og allmennaksjeloven, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven med hjemmel i koronaloven

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.03.2020

Vår ref.: 20/1692

Høringsbrev.pdf

Departementene

Brønnøysundregistrene
Stiftelsestilsynet
Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø
BI

Advokatfirmaet BAHR AS
Advokatfirmaet Haavind AS
Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokatfirmaet Wiersholm AS
Advokatfirmaet Wikborg Rein AS
Advokatforeningen
Ernst & Young advokatfirma AS
Finans Norge
Finanstilsynet
KPMG
LO
NHH
NHO
Norsk Landbrukssamvirke
Oslo Børs (ev. Verdipapirsentralen ASA)
Regnskap Norge
Revisorforeningen
Samvirkene
Stiftelesforeningen
Verdipapirforetakenes forbund
Verdipapirfondenes forening
Virke

Kopi: SMK