bestemmelse om rett til begrenset tilbakekall av autorisasjon mv.)

I høringsnotatet foreslår Helse- og omsorgsdepartementet å endre helsepersonellovens advarselsbestemmelse (§ 56). Det foreslås også en ny bestemmelse om adgang til å begrense helsepersonells autorisasjon (§ 59a).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.05.2007