Høring - Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 ble sendt på høring fra Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen med høringsfrist 29. juni 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.06.2012

Forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 ble sendt på høring fra Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen med høringsfrist 29. juni 2012.

Forslaget ble lagt fram 29. februar 2012, og er utarbeidet på grunnlag av retningslinjer fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.

Høringsuttalelser

Se også: Høring - høyhastighetsutredningen

Se også våre temasider om Nasjonal transportplan

 

Vår ref.:

Høringsbrev fra Sekretariatet for Nasjonal transportplan (1. mars 2012).

Brevet i pdf-format

 

På transportetatenes temasider om Nasjonal transportplan finner du planforslaget og andre relaterte dokumenter.

Forslag - Nasjonal transportplan 2014-2023

 

I forbindelse med arbeidet med ny NTP, opprettet Samferdselsdepartementet en blogg der alle med interesse for samferdsel ble invitert til å bidra med innspill og synspunkter på forslaget: NTP-bloggen

Til toppen