Høring - forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann

Den gjeldende drikkevannsforskriften ble fastsatt 4. desember 2001. På bakgrunn av ny kunnskap, endringer i direktivet og den generelle samfunnsutviklingen har departementet funnet det nødvendig å revidere og fornye drikkevannsforskriften. Forskriftsarbeidet er en del av regjeringens satsing på å ruste Norge for fremtiden.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2016