Høring - Forslag til ny narkotikaforskrift

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.12.2010

Vår ref.:

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Statens legemiddelverk på høring:
- utkast til ny narkotikaforskrift
- utkast til endring i dopingforskriften
- utkast til endringer i legemiddelloven

Saken i sin helhet ligger på Statens legemiddelverk sine nettsider.

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Statens legemiddelverk på høring:
- utkast til ny narkotikaforskrift
- utkast til endring i dopingforskriften
- utkast til endringer i legemiddelloven

Saken i sin helhet ligger på Statens legemiddelverk sine nettsider.

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Statens legemiddelverk på høring:
- utkast til ny narkotikaforskrift
- utkast til endring i dopingforskriften
- utkast til endringer i legemiddelloven

Saken i sin helhet ligger på Statens legemiddelverk sine nettsider.

Til toppen