Høring - Forslag til ny taubanelov

Samferdselsdepartementet sender med dette forslag til ny taubanelov på høring. Dagens taubanelov er fra 1912. Flere av dagens lovbestemmelser er ikke lengre aktuelle og det er behov for å oppdatere regelverket til dagens forhold og krav til taubanesektoren.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.02.2016