Høring - Forslag til nye bestemmelser vedrørende fangst av kongekrabbe

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2008