Høring - forslag til samleforskrift for psykisk helsevern

Resultat: Forskrift 16. desember 2011 nr. 1258 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2010