Høring - forslag til to endringer i vegtrafikkloven

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til to endringer i vegtrafikkloven. Høringsfrist er 15. januar 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2014