Høring - forslag til to endringer i vegtrafikkloven

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til to endringer i vegtrafikkloven. Høringsfrist er 15. januar 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2014

Vår ref.: 13/1640

Les høringsbrev (pdf)

Les høringsnotat (pdf)

Likelydende brev er sendt til følgende: 

Departementene
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Bilimportørenes Landsforening
Bioteknologinemnda
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstolsadministrasjonen
Forbrukerombudet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for trafikklærerutdanning
Kommunenes Sentralforbund
Kongelig Norsk Automobilforbund
Lagmannsrettene
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Motorførernes Avholdsforbund
Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Norges Automobilforbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Forsikringsforbund
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Lensmannslag
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Bilsportforbund
Norsk helsesekretærforbund
Norsk Motorcykkel Union
Norsk Trafikkmedisinsk Forening
Norsk Transportarbeiderforbund
NITO
NTNU
Næringslivets Hovedorganisasjon
Opplysningsrådet for vegtrafikken
Oslo politidistrikt
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets Fellesforbund
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Sivilombudsmannen
Statens havarikommisjon for transport
Statens institutt for rusmiddelforskning
Statens legemiddelverk
Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå
Tingrettene i Oslo, Bergen og Trondheim
Transportbedriftenes Landsforening
Transportøkonomisk institutt
Trygg Trafikk
Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø

Til toppen