Høring - Forslag til utvidelse av adgangen for grossist til å levere legemidler til profesjonelle sluttbrukere

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist 27.august 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 27.08.04