Høring - forslag til utvidelse av pasientombudsordningen

Dette høringsnotatet inneholder forslag om utvidelse av pasientombudsordningen også å omfatte kommunenes helsetjenester etter kommunehelsetjenesteloven med unntak av kap. 4a Miljørettet helsevern og kommunens sosialtjenester etter sosialtjenesteloven med unntak av kapittel 5 Økonomisk stønad, heretter kalt kommunale helse- og sosialtjenester.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.07.2007