Høring - Forslag til endringer i enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde varslingsadresse.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2017