Høring - gebyr for registrering av homøopatiske legemidler

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette ut høring med forslag til innføring av gebyr for behandling av søknader om registrering av homøopatiske legemidler.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.11.2015