Høring - gjennomføring av Byggevareforordningen i byggteknisk forskrift (TEK10)

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring av Byggevareforordningen i byggeteknisk forskrift (TEK10).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2013