Høring - gjennomføring av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av ykeskvalifikasjoner - forslag til endringer i forskrift om bruk av arbeidsutstyr og forskrift om dykking

Resultat: Endringer i forskrifter under Arbeidstilsynet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.09.2010