Høring - gratis prevensjon til unge kvinner 16 t.o.m 19 år - innføring av positiv liste for refusjon fra trygden for hormonelle prevensjonsmidler fra 01.09.05 - overgangsordning

Høringsfrist 15. juni 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.06.05