Høring - Helseberedskap ved miljø- og kjemikaliehendelser mv.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regelverket for helseberedskapen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.01.2016