Høring - Hjemmel for forskrifter om arbeid på bestående byggverk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.12.2011

Det kan være uklart hvilke regler som gjelder når noen ønsker å bygge om huset sitt. De tekniske reglene er laget for nybygg, og passer ikke alltid. Dette gjelder for eksempel der det er usikker om deler av huset må isoleres etter nye krav. Det må også sikres at noen som bor i et område utsatt for fare for naturskade, for eksempel flom, får lov til å opprettholde en alminnelig god bostandard selv om nye hus ikke kan tillates.  – Departementet forslår forskriftshjemler, slik at vi kan få klarere regler som bare slår inn hvis de har en rimelig og reell virkning for byggverket.

Departementet foreslår videre hjemmel for forskrifter til kommunens unntak fra tekniske krav når det utføres arbeid på eksisterende bebyggelse.

Forskriftene som kan gis med hjemmel i de foreslåtte reglene vil i all hovedsak videreføre og klargjøre en tolking av loven som allerede følger av veiledning og uttalelser. Men det vil være en fordel om reglene også kommer klart til uttrykk i forskrift.