Høring - Hvitebok om EUs transportpolitikk fram mot 2050

Europakommisjonen la mandag 28. mars 2011 fram ”Veikart til et helhetlig europeisk transportområde: Hvitbok om konkurransedyktig og bærekraftig transport”.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.05.2011

Hvitboken er et overordnet policydokument som setter rammene for europeisk transportpolitikk frem mot 2050 og legger føringer for konkrete regelverksinitiativ som vil bli fremmet de neste 10 årene. Målet er å opprette ett felles europeisk transportområde, uten barrierer mellom transportformene og de nasjonale systemene.

Samferdselsdepartementet har utformet et innspill fra Norge som ble oversendt Rådet og Europaparlamentet. Til grunn for dette ble det invitert til innspill fra sektorer og aktører som er involvert i ulike aspekter av transportpolitikken (se menypunktet Høringsuttalelser).

Les det norske innspillet her (pdf)

Se også en respons fra Europakommisjonens visepresident Siim Kallas på den norske kommentaren (pdf)