Høring - Innføring av frekvenstak i 1800 MHz-båndet

Samferdseldepartementet sendte 29. januar et forslag om å innføre et frekvenstak 1 1800 MHz-båndet på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.02.2010


For flere opplysninger - se:

Kunngjøring fra Samferdselsdepartementet av 29. januar 2010 (pdf)

 

Vår ref.:

Samferdselsdepartementet sendte 29. januar et forslag om å innføre frekvenstak i 1800 MHz-båndet på høring, med høringsfrist 19. februar 2010.

Høringsbrev (pdf)

 

 

Samferdselsdepartementet sendte 29. januar et forslag om å innføre frekvenstak i 1800 MHz-båndet på høring, med høringsfrist 19. februar 2010.

Følgende er bedt om å komme med innspill:

Hi3G Access Norway AS
Ice Norge AS
Lyse Tele AS
Mobile Norway AS
NetCom AS
Network Norway
TDC AS
Tele2 Norge AS
Telenor ASA
Ventelo AS

 

 

 

Til toppen