Høring - Innføring av frekvenstak i 1800 MHz-båndet

Samferdseldepartementet sendte 29. januar et forslag om å innføre et frekvenstak 1 1800 MHz-båndet på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.02.2010


For flere opplysninger - se:

Kunngjøring fra Samferdselsdepartementet av 29. januar 2010 (pdf)