Høring - innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål mv.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om innføring av overtredelsesgebyr i en rekke lover der folkehelseformål er eneste eller ett av flere formål, på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.08.2017