Høring - internasjonal luftfart - oppholdstillatelse

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.12.2012