Høring - Invitasjon til høringsmøte om utkast til forskriftsregler om IFRS 9 og overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål

Finansdepartementet inviterer til høringsmøte mandag 11. desember kl. 14.00 – 15.00.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2017