Høring - justeringer i ny byggesaksdel til plan- og bygningsloven

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette forslag til justeinger i lov av 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (byggesaksdelen) på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.04.2010