Høring - krav til oppbevaring av opplysninger om ekspedisjon av respept og rekvisisjon og utdyping a journalføringsplikt for helsehjelp i apotek

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2012