Høring - Landingsmønsteret i torskefiskeriene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.09.2011

Vår ref.:

Høringsbrev (pdf)

Høringsnotat (pdf)

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Norske sjømatbedrifters landsforening

Fiskekjøpernes Forening

Landsorganisasjonen i Norge

Norges nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Fiskarlag

Fiskebåtredernes Forbund

Fiskarlaget Nord

Nordland Fylkes Fiskarlag

Møre og Romsdal Fiskarlag

Norges Råfisklag

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag

Finnmark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

NOFIMA Marked

Fiskeridirektoratet

Havforskningsinstituttet

Til toppen