Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - leie av produksjonsinnretning - endring i petroleumsforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2012

Vår ref.:

  Vår ref.  12/713-                                                          Dato 27.03.2012


Høring - leie av produksjonsinnretning - endring i petroleumsforskriften

I Meld. St. 28 (2010-11) ”En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten” ble det uttalt at ”Regjeringen vil endre petroleumsforskriften slik at rettighetshavere ikke kan leie produksjonsinnretninger av tilknyttede selskaper.”

Vedlagt følger høringsnotat med departementets forslag til slik endring av petroleumsforskriften.

Eventuelle merknader må sendes Olje- og energidepartementet innen 15. mai 2012. Det tas sikte på at endringen trer i kraft 1. juli 2012.


Med hilsen

Ole Anders Lindseth (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                               Helge Westborg
                                                                               fagdirektør


 

 

Nedenfor er lenke til høringsnotat i pdf-format:

Høringsnotat-leie av produksjonsinnretning - endring i petroleumsforskriften

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og sosialdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet
Direktoratet for naturforvaltning
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Kystverket
Norges geologiske undersøkelse
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for naturforskning
Norsk polarinstitutt
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Sametinget
Sjøfartsdirektoratet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Statens kartverk
Statens strålevern
Statnett SF
Datatilsynet
Gassnova SF
Lyse Energi AS
Statkraft
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Akvaplan NIVA
4Sea Energy AS
A/S Norske Shel
Agora Oil & Gas
Altinex Oil Norway AS
Bayerngas Norge AS
BG Norge AS
BP Norge AS
Bridge Energy AS
Centrica Resources Norge AS
Chevron Norge AS
Concedo ASA
ConocoPhillips Skandinavia AS
Core Energy AS
Dana Petroleum Norway AS
Det norske oljeselskap ASA
Dong E&P Norge AS
E&P Holding AS
E.ON Ruhrgas Norge AS
Edison International SpA Norway Branch
Eni Norge AS
Enterprise Oil Norge AS
ExxonMobil Exploration & Production Norway AS
Faroe Petroleum Norge AS
Fortis Petroleum Norway AS
Front Exploration AS
GDF Suez E&P Norge AS
Hess Norge AS
Idemitsu Petroleum Norge AS
LOTOS Exploration and Production Norge AS
Lundin Norway AS
Maersk Oil Norway AS
Maersk Oil PL 018 C Norway AS
Marathon Petroleum Norge AS
Nexen Exploration Norge AS
Noreco ASA
Norpipe
Norsea Gas AS
Norske AEDC AS
North Energy AS
OMV (Norge) AS
Petoro AS
PGNiG Norway AS
Premier Oil Norge AS
Repsol Exploration Norge AS
Rocksource ASA
RWE Dea Norge AS
Skagen 44 AS
Skeie Energy AS
Spring Energy Norway AS
Statoil Petroleum AS
Suncor Energy Norge AS
Svenska Petroleum Exploration AS
Talisman Energy Norge AS
Total E&P Norge AS
Valiant Petroleum Norge AS
VNG Norge AS
Wintershall Norge ASA
Kunnskapsparken i Harstad
NIFES
NILU
NIVA
NODE
Norut Tromsø
Næringsforeningen i Tromsøregionen
Petro Arctic
Probarents AS
SINTEF petroleumsforskning AS
Vest-Finmark regionråd
Forum for utvikling og miljø
Fremtiden i våre hender
Greenpeace Norge
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og ungdom
Norges miljøvernforbund
Norges naturvernforbund
Sabima
WWF verdens naturfond
ZERO
Fiskebåtredernes forbund
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Industri Energi, Youngsgt. 11
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne, Postboks 2523 Solli
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norges fiskarlag,
Norges kystfiskarlag
Norges rederiforbund
Norsk Industri
Oljeindustriens Landsforening
SAFE
Sør-Norges Trålerlag
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Publish What You Pay (PWYP)
Transparency International
Det norske Veritas
Regjeringsadvokatembetet
Riksrevisjonen
UiO/ Nordisk Institutt for Sjørett, avd for Petroleumsrett
IRIS
Handelshøyskolen BI
Toll- og avgiftsdirektoratet
Oljeskattekontoret
Norges Bank

Til toppen