Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyring - liberalisering av postmarknaden

Samferdselsdepartementet sender på høyring ein rapport om konsekvensane av ein liberalisering av den norske postmarknaden.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 22.04.2009

Samferdselsdepartementet sender på høyring ein rapport om konsekvensane av ein liberalisering av den norske postmarknaden.

Rapporten tek for seg konsekvensane av liberalisering for mellom anna postselskapa, kundane, dei tilsette og tenestetilbodet i heile landet.

Vår ref.:
  • Høyringsbrev frå Samferdselsdepartementet av 5. mars 2009 (pdf)

Følgjande rapport frå instituttet Samfunns- og Næringslivsforskning er høyringsnotat:

Følgjande aktørar er bede om å kome med innspel til høyringa:

Akademikerne 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
Barne- og likestillingsdepartementet 
Den Norske Fagpresses Forening 
Departementenes servicesenter 
DHL International AS 
Distribusjonssentralen AS 
Fagpressens Informasjonskontor (Postvakt) 
Finansdepartementet 
Finansnæringens Hovedorganisasjon 
Fiskeri- og kystdepartementet 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 
Forsvarsdepartementet 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
Helse- og omsorgsdepartementet 
HSH 
Justis- og politidepartementet 
Kommunal- og regionaldepartementet 
Konkurransetilsynet 
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 
Kultur- og kirkedepartementet 
Kunnskapsdepartementet 
Landbruks- og matdepartementet 
Landslaget for Lokalaviser 
Landsorganisasjonen i Norge 
Logistikk- og transportindustriens landsforening 
lokalPosten 
MediaPost AS 
Mediebedriftenes Landsforening 
Miljøverndepartementet 
Norges Handikapforbund 
NorPost AS 
Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom) 
Norsk Transport- og Logistikkforening 
Nærings- og handelsdepartementet 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
Olje- og energidepartementet 
Post- og teletilsynet 
Posten Norge AS 
Schenker AS 
Strålfors AS 
TNT Norge AS 
TollpostGlobe AS 
Utenriksdepartementet 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

 

Til toppen