Høyring - liberalisering av postmarknaden

Samferdselsdepartementet sender på høyring ein rapport om konsekvensane av ein liberalisering av den norske postmarknaden.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 22.04.2009

Samferdselsdepartementet sender på høyring ein rapport om konsekvensane av ein liberalisering av den norske postmarknaden.

Rapporten tek for seg konsekvensane av liberalisering for mellom anna postselskapa, kundane, dei tilsette og tenestetilbodet i heile landet.