Høring - Norges fjerde rapportering på Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter

Norge skal i 2015 avgi sin fjerde rapport til Europarådet om gjennomføringen av den europeiske rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter. Rapporten skal inneholde tiltak som er gjennomførte og tiltak som er satt i gang.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.04.2015