Høring - NOU 2011:21 Når døden tjener livet - Et forslag til nye lover om transplantasjon, obduksjon og avgivelse av lik

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2012