Høring - NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

Finansdepartementet sender med dette på høring skatterådgiverutvalgets utredning NOU 2019:15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt - Forslag til opplysningsplikt om skattearrangement

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.12.2019