Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - NVEs grunnlagsrapport for kontrollstasjon under elsertifikatordningen

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.05.2014

Vår ref.:

Siden 1. januar 2012 har Norge og Sverige hatt et felles marked for elsertifikater. Formålet med den norsk-svenske elsertifikatordningen er å bidra til økt produksjon av fornybar elektrisitet. Samlet mål for ny fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 26,4 TWh i år 2020. Det norsk-svenske elsertifikatsamarbeidet er regulert i avtalen mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011. I henhold til avtalen skal det gjennomføres en kontrollstasjon innen utgangen av 2015.

En kontrollstasjon innebærer gjennomføring av felles utredninger og drøftelser mellom Norge og Sverige om blant annet behov for endringer eller justeringer i regelverket om elsertifikater.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet i dag overlevert en rapport som grunnlag for kontrollstasjonen. Rapporten er lagt ut på departementets hjemmeside under Dokumenter/Høringer.

Rapporten finnes under fanen høringsnotat her.

Det bes om eventuelle merknader til rapporten innen 12. mai.

NVEs rapport og høringsinnspillene vil danne grunnlag for departementets videre arbeid med kontrollstasjonen. Eventuelle endringer i lov eller forskrift vil senere bli gjenstand for egen høring på vanlig måte.

Med hilsen

 

Per Håkon Høisveen (e.f.)

ekspedisjonssjef                                                                Sverre Sand

                                                                                        fung. avdelingsdirektør

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet overlevert en rapport som grunnlag for kontrollstasjonen:

Kontrollstasjonsrapport_NVEs_gjennomgang_av_elsertifikatordningen

Til toppen