Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - NVEs underlagsrapport for den tredje kontrollstasjonen under elsertifikatordningen

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.04.2019

Vår ref.: 18/2159

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag overlevert en rapport utarbeidet som underlag for den tredje kontrollstasjonen under elsertifikatordningen. Rapporten er svar på oppdrag fra Olje- og energidepartementet av 21. desember 2017. Rapporten ligger på regjeringen.no under høringer og fanen høringsnotat.

Rapporten omhandler i hovedsak vurderinger knyttet til innføring av en såkalt stoppmekanisme i Sverige. I tråd med Avtale om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater av 5. mai 2017 skal det innen 31. desember 2020 innføres en stoppmekanisme i Sverige som bidrar til måloppnåelse i 2030 og til forutsigbarhet for markedsaktørene om perioden etter måloppnåelse. Stoppmekanismen skal sette en tidsfrist eller annen grense for å godkjenne produksjonsanlegg for rett til elsertifikater. Norge har siden starten av det felles elsertifikatmarkedet hatt en stoppmekanisme i norsk lovgivning. Den slår fast at anlegg må være satt i drift innen 31. desember 2021 for å kvalifisere for elsertifikater. Den norske stoppregelen er ikke oppe til vurdering.

 

Det bes om eventuelle merknader til rapporten innen fredag 5. april 2019.

 

Uttalelser til rapporten er offentlige etter offentleglova og publiseres på departementets nettsider. Eventuelle spørsmål kan rettes til underdirektør Sverre Sand (tlf. 22 24 62 28).

Med hilsen 

Toril Svaan (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Sverre Sand

underdirektør

Til toppen