Høring - Ny forskrift om tilsynsorgan og sanksjoner (båtpassasjerrettigheter)

Høring - Ny forskrift om tilsynsorgan, overtredelsesgebyr og tvangsmulkt i medhold av sjøloven § 418a andre ledd, § 418b fjerde ledd og § 418c femte ledd om båtpassasjerrettigheter. Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i dette høringsbrevet en ny forskrift om tilsynsorgan, overtredelsesgebyr og tvangsmulkt i medhold av lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 418a andre ledd, § 418b fjerde ledd og § 418c femte ledd. Høringsfristen er 15. juni 2016.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2016